Komanda

 

Pieredzējuši, kompetenti un motivēti darbinieki ir viena no galvenajām mūsu uzņēmuma vērtībām. ERCON komanda – tie ir profesionāļi, kas neapstājas pie sasniegtā, bet nemitīgi attīstās un paplašina savas zināšanas dažādos kursos, semināros un izstādēs. Mēs apmācām darbiniekus LEAN, S5, TOC u. c. ražošanas procesu optimizācijai.


Kvalitātes sistēmas

 

Kvalitāte un termiņu ievērošana ir uzņēmuma prioritāte, tādēļ pastāvīgi uzlabojam iekšējos darbības procesus, pilnveidojam sistēmas un kontroles mehānismus, nodrošinām kvalitātes kontroles ilgtspējību. Investējam modernās ražošanas tehnoloģijās un darba procesu uzlabošanā. Produkcijas augsto kvalitāti nodrošina izstrādātā ražošanas un kvalitātes kontroles sistēma, kuru apliecina INSPECTA sertifikāti. Uzņēmumā ir integrēta kvalitātes vadības sistēma pilnam ciklam – no rasējumu izstrādes līdz gatavai produkcijai. Kvalitātes kontrole ir integrēta katrā ražošanas procesā.


Metināšana un metināšanas uzraudzība

 

Uzņēmuma metinātāji ir sertificēti atbilstoši EN 9606, to uzraudzību un koordinēšanu veic sertificēts metināšanas inženieris, kurš individuāli izstrādā un piemeklē piemērotākās procedūras metināmajām konstrukcijām ar dažādu prasību līmeni un specifiku.


Resursu vadības sistēma

 

Uzņēmumā ir ieviesta ERP (resursu vadības sistēma), kurā ir apvienoti visi ražošanas vadības un uzraudzības procesi. Sistēma nodrošina pilnīgu izejmateriālu un ražošanas procesu izsekojamību.


Tiesīgs marķēt metāla konstrukcijas ar CE zīmi

 

ERCON ir ieguvis INSPECTA ražošanas procesa kontroles sertifikātu Nr. 1325-CPD-1926 atbilstoši standarta LVS EN 1090-1:2009 un 1090-1:2009/AC:2010 prasībām, kas ražotājam piešķir tiesības marķēt sertificēto produktu ar CE zīmi.

Sertifikāti


Sadarbības partneri


SIA ERGO E.B.F. ir noslēdzis 2018. gada 22. martā līgumu Nr.SKV-L-218/83 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.